دکتر نگار مولایی
دکتر نگار مولایی

ویزیت عمومی

متخصص جراحی مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علی جهانبخش
دکتر علی جهانبخش

ویزیت عمومی

فارغ التحصیل تخصص جراحی بیماریهای چشم از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1382

بازگشت به صفحه اصلی